Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu trokal.rs

trokal.rs zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative.

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta trokal.rs  kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

Sva naručena roba putem web prodavnice trokal.rs  Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:

Izbor artikla
Izbor odgovarajuće varijacije (veličinei sl.) artikla
Izbor količine
Prijava ili upisivanje ličnih podataka
Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opštih uslova korišćenja i kupovine
Zaključenje porudžbine
Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
Preuzimanje robe
Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 10 radna dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti otposlanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Rok od 3 radna dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri, već se taj rok produžava za naznačeno vreme potrebno za izradu takve robe.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od ukupnog iznosa porudžbenice, smatraće se da kupoprodaja nije zaključena, a uplaćeni novac će biti vraćen Kupcu.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe. O uslovima reklamacije i povraćaju robe možete saznati upitom na mail prodaja@trokal.rs ili kontaktom na broj telefona +381 13 412 412 .

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati trećim licima.